Grundlärarprogrammet grundskolans årskurs 4-6, 240 högskolepoäng

Att arbeta som grundlärare

Grundlärarprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta som lärare i grundskolans tidigare år. Utbildningen har två inriktningar, en för förskoleklass och årskurs 1-3 och en för årskurs 4-6. Utbildningen, som omfattar 240 högskolepoäng, sträcker sig över 4 år.

Nätcampus - det bästa av två världar!

Högskolan Dalarna möjliggör för dig att studera till lärare på campus och via nätet – genom det vi kallar nätcampus. Det betyder att alla lärarstudenter studerar via nätet och på samma digitala lärplattform, och därför måste ha möjlighet att kommunicera med ljud, bild och text via en dator eller motsvarande. Samtidigt betyder det att alla träffas på campus i Falun, vanligtvis tre gånger per termin, beroende på vilket ämne eller vilken kurs som läses. Däremellan väljer du själv om du vill mötas på campus eller om du föredrar att följa undervisningen via nätet – eller en kombination av båda. På så vis utnyttjar vi det bästa av två världar.

Den skolförlagda delen på partnerskolor

Särskilt utvalda partnerskolor

De verksamhetsförlagda delarna i utbildningen – sammanlagt fyra femveckorsperioder – genomförs på särskilt utvalda partnerskolor i Dalarna med omnejd. Det betyder att du får en professionell handledning och coaching av erfarna och lärare på skolor som specialiserat sig på att introducera lärarstudenter i sin kommande yrkesroll. 

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller studier inom utbildningsvetenskap, didaktiska ämnesstudier och verksamhetsförlagd utbildning. Studierna inom utbildningsvetenskap förbereder dig för yrkesrollen. Du läser bland annat om skolans organisation och styrning, sociala relationer, ledarskap, konflikthantering och specialpedagogik.

I utbildningen ingår didaktiska ämneskurser i svenska, engelska och matematik. Dessutom får du välja att läsa en av kurserna Samhällsorienternade ämnenNaturorienterande ämnen och teknikeller Bild för grundlärare. Ämnesstudierna ska ge dig både ämneskunskaper och kunskaper om hur du undervisar i olika ämnen.  

För det vidare!

Klicka på bilden och läs mer om läraryrket 

Programtillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:
HDA-H2VAP
Programstart: v35, 2017
Studietakt: 100%
Studieort: Falun
Språk: Svenska
Behörighetskrav: Områdesbehörighet 6b/A6b eller motsvarande kunskaper.