Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Bild - nätbaserad utbildning, 300 högskolepoäng

Ämneslärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan, vänder sig till dig som vill utbilda dig till ämneslärare i gymnasieskola och vuxenutbildning. Utbildningen ger också behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 7-9.

Utbildningens innehåll

I Ämneslärarprogrammet varvas ämnesstudier med studier inom utbildningsvetenskap samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Ämneskurserna innehåller ämnesdidaktik, som sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras i klassrummet, samt fältstudier vid en gymnasieskola. I förstaämnet genomförs utbildningens två examensarbeten. Studierna i utbildningsvetenskap förbereder dig för yrkesrollen som lärare. Inom detta område behandlas bland annat skolans organisation, sociala relationer, bedömning, lärande och ledarskap. Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs inom en gymnasieskola i Dalarna eller i närheten av din hemort, som är beredd att ta på sig ansvaret att vara utbildningsskola.

Tvåämnesutbildning

Ämneslärarutbildningen för gymnasieskolan innehåller studier inom två undervisningsämnen, ett förstaämne om 120 högskolepoäng och ett andraämne om 90 högskolepoäng. Valet av andraämnet sker under utbildningen. Om du har Bild som förstaämne kan du välja Engelska, Franska, Historia, Idrott och Hälsa, Kinesiska, Matematik, Religion, Spanska, Tyska och Svenska som andraspråk som andraämne. Lägg märke till att vissa andraämnen endast startar en gång per år. Önskar du undervisa i fler ämnen kan du efter ämneslärarexamen utöka din behörighet och legitimation genom ytterligare studier.

Nätutbildning med campusträffar.

Ämneslärarutbildningen är nätbaserad. Det innebär att undervisningen i huvudsak sker via internet. Studieformen gör det möjligt för dig att ta del av föreläsningar på webben och med ljud, bild och text delta i digitala seminarier via din datorskärm. Den nätbaserade undervisningen ger dig stor flexibilitet i studierna. Men du måste du kunna delta i schemalagda seminarier och studiegrupper på dagtid och under vissa perioder genomföra VFU på din partnerskola på heltid. 2-3 obligatoriska campusträffar i Falun varje termin på 2-3 dagar per gång, ingår i utbildningen.


Konstnärsatelje

 

 

Programtillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:
HDA-H2UXX
Programstart: v35, 2017
Studietakt: 100%
Studieort: Flexibel (Falun)
Studieform: IT-distans
Språk: Svenska
Behörighetskrav: Områdesbehörighet 6c/A6c samt godkända arbetsprover eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:  
Datorkapacitet:  
Genomförande:  
Obligatoriska fysiska träffar: 3
Obligatoriska online träffar: 40

Ansök

Ansök på Antagning.se