Kompletterande pedagogisk utbildning inriktning årskurs 7-9, 90 högskolepoäng

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), 90 högskolepoäng vänder sig till dig som vill bygga på tidigare ämnesstudier med en lärarutbildning. 

Två former av KPU-utbildning

KPU erbjuds hösten 2017 i två olika former, en ordinarie nätbaserad utbildning på 100 procent med VFU på en skola i närheten av hemorten, och en campusförlagd och arbetsintegrerad utbildning på 75 procents studietakt som kombineras med läraranställning vid en skola i vår samverkansregion. Den ordinarie utbildningen presenteras närmare på denna sida, och den arbetsintegrerade utbildningen kan du läsa mer om genom att klicka på länken Arbetsintegrerad KPU. Du ansöker till helfartsutbildningen via programtillfället i högermarginalen. Ansökan till den arbetesintegrerade utbildningen sker via VAL:s nationella webbsida. För information om arbetsintegrerad KPU kontakta Lena Åhman lah@du.se eller Anna Karin Fändrik akf@du.se

Utbildningens innehåll

Det är en nätbaserad utbildning med 100 procents studietakt som sträcker sig över tre terminer. Eftersom utbildningen ges på heltid är det inte möjligt att kombinera studierna med annat arbete på heltid. Utbildningen innehåller studier i utbildningsvetenskap och verksamhetsförlagd utbildning. I KPU ingår ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Läs mer om utbildningens kurser och struktur.

Prioritering av urvalet

Via KPU utbildas i första hand lärare i undervisningsämnen där det råder stor brist. I urvalet till utbildningen ges därför förtur till vissa ämnen enligt följande prioritering:

1. Sökande med minst ett av ämnena biologi, franska, fysik, kemi, matematik, spanska eller tyska.

2. Sökande med två ämnen varav minst ett är bild, engelska, geografi, historia, idrott och hälsa, religion, samhällskunskap, svenska, svenska som andraspråk eller teknik.

3. Sökande med ett av ämnena bild, engelska, geografi, historia, idrott och hälsa, religion, samhällskunskap, svenska, svenska som andraspråk eller teknik.

Antagningskrav

För att antas till KPU, inriktning grundskolans årskurs 7-9, krävs grundläggande behörighet för högskolestudier samt relevanta ämnesstudier med successiv fördjupning enligt följande:

Sökande med ett undervisningsämne ska ha avslutade ämnesstudier om minst 90 högskolepoäng. Antagning till KPU i ett undervisningsämne gäller endast ämnena undervisningsämnen i urvalsgrupp 1 och 3 ovan.

Sökande med två undervisningsämnen ska ha avslutade ämnesstudier om minst 90 högskolepoäng i förstaämnet och 45 högskolepoäng i andraämnet (90+45). 

Sökande med tre ämnen ska ha avslutade ämnesstudier om minst 90 högskolepoäng i förstaämnet, 45 högskolepoäng i andraämnet och 45 högskolepoäng i tredjeämnet samt ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng (90+45+45). 

Om ämnena samhällskunskap och svenska ingår i ansökan krävs avslutade ämnesstudier om minst 90 högskolepoäng i vardera ämne (90+90), samt ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng i något av dessa ämnen. 

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning kan du ansöka om ämneslärarexamen. När du fått examensbevis kan du ansöka hos Skolverket om lärarlegitimation. Utbildningen ger behörighet att under visa i årskurs 7-9 och i årskurs 4-6 i de undervisningsämnen som ingår i examen. Dessutom ger utbildningen behörighet att undervisa i gymnasieskolan i förstaämnet (med undantag för svenska, musik och samhällskunskap där det krävs ämnesstudier om minst 120 hp). Om du vill undervisa i fler ämnen kan du efter kompletterande studier ansöka om ytterligare behörighet.  

Start på hösten

Nästa programstart i KPU är höstterminen 2017. Du söker till programmet via www.antagning.se mellan den 15 mars och 15 april.  Glöm inte att också ladda upp eller skicka Bilaga till ansökan, där du anger vilka undervisningsämnen som ligger till grund för ansökan. 

Programtillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:
HDA-H2V6L
Programstart: v35, 2017
Studietakt: 100%
Studieort: Flexibel (Falun)
Studieform: IT-distans
Språk: Svenska
Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt ämnesstudier om minst 90 högskolepoäng i ett undervisningsämne eller motsvarande kunskap

Nätbaserad utbildning

Datorvana:  
Datorkapacitet:  
Genomförande:  
Obligatoriska fysiska träffar: 2
Obligatoriska online träffar: 40