Kompletterande pedagogisk utbildning inriktning gymnasieskolan, 90 högskolepoäng

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), 90 högskolepoäng vänder sig till dig som vill bygga på tidigare ämnesstudier med en lärarutbildning. 

Två former av KPU-utbildning

KPU erbjuds hösten 2017 i två olika former, en ordinarie nätbaserad utbildning på 100 procent med VFU på en skola i närheten av hemorten, och en campusförlagd och arbetsintegrerad utbildning på 75 procents studietakt som kombineras med läraranställning vid en skola i vår samverkansregion. Den ordinarie utbildningen presenteras närmare på denna sida, och den arbetsintegrerade utbildningen kan du läsa mer om genom att klicka på länken Arbetsintegrerad KPU. Du ansöker till helfartsutbildningen via programtillfället i högermarginalen. Ansökan till den arbetesintegrerade utbildningen sker via VAL:s nationella webbsida. För information om arbetsintegrerad KPU kontakta Lena Åhman lah@du.se eller Anna Karin Fändrik akf@du.se

Utbildningens innehåll

Det är en nätbaserad utbildning med 100 procents studietakt som sträcker sig över tre terminer. Eftersom utbildningen ges på heltid är det inte möjligt att kombinera studierna med annat arbete på heltid. Utbildningen innehåller studier i utbildningsvetenskap och verksamhetsförlagd utbildning. I KPU ingår ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Läs mer om utbildningens kurser och struktur.

Prioritering av urvalet

Via KPU utbildas i första hand lärare inom undervisningsämnen där det råder stor brist. Vid urvalet ges därför förtur till vissa ämnen enligt följande prioritering:

1. Sökande med minst ett av ämnena biologi, franska, fysik, kemi, matematik, naturkunskap, spanska eller tyska.

2. Sökande med två ämnen varav minst ett är bild, engelska, filosofi, företagsekonomi, geografi, historia, kinesiska, idrott & hälsa, pedagogik, psykologi, religion, samhällskunskap, svenska, svenska som andraspråk, sociologi eller teknik.   

3. Sökande med ett av ämnena bild, engelska, idrott & hälsa, samhällskunskap, svenska, svenska som andraspråk eller teknik.

4. Sökande med ett av ämnena företagsekonomi, geografi, historia eller religion.

Antagningskrav

För att antas till KPU, inriktning gymnasieskolan, krävs grundläggande behörighet för högskolestudier och relevanta ämnesstudier med successiv fördjupning enligt följande:

Sökande med ett undervisningsämne ska ha avslutade ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng. Antagning till KPU i ett undervisningsämne gäller endast undervisningsämnen i urvalsgrupp 1, 3 och 4 ovan.

Sökande med två undervisningsämnen ska ha avslutade ämnesstudier om 120 högskolepoäng i förstaämnet och 90 högskolepoäng i andraämnet (120+90), inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp.

I samhällskunskap och svenska krävs alltid avslutade ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng i vardera ämne, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng i något av ämnena.

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning kan du ansöka om examensbevis för ämneslärarexamen. När du fått examensbevis kan du ansöka hos Skolverket om lärarlegitimation. Utbildningen ger behörighet att undervisa i gymnasieskolan och i grundskolans årskurs 7-9 i de ämnen som ingår i examen. Om du vill undervisa i fler ämnen kan du efter kompletterande studier ansöka om ytterligare behörighet.

Start på hösten

Nästa programstart i KPU är höstterminen 2017. Du söker till programmet via www.antagning.se mellan den 15 mars och 15 april.  Glöm inte att också ladda upp eller skicka Bilaga till ansökan, där du anger vilka undervisningsämnen som ligger till grund för ansökan.  

Programtillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:
HDA-H2V6N
Programstart: v35, 2017
Studietakt: 100%
Studieort: Flexibel (Falun)
Studieform: IT-distans
Språk: Svenska
Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng i ett undervisningsämne. Undervisningsämnet får dock inte vara ett yrkesämne eller motsvarande kunskap

Nätbaserad utbildning

Datorvana:  
Datorkapacitet:  
Genomförande:  
Obligatoriska fysiska träffar: 2
Obligatoriska online träffar: 40