Yrkeslärarprogrammet, 90 högskolepoäng

Yrkeslärarprogrammet vänder sig till dig som vill bli lärare inom gymnasieskolans yrkesprogram. Efter avslutad utbildning kan du ansöka om yrkeslärarexamen som ger dig behörighet att undervisa i ett eller flera yrkesämnen. 

Utbildningens innehåll och form

Yrkeslärarprogrammet omfattar 90 högskolepoäng och ges med en studietakt på 50 % över 3 år. Det är en nätbaserad utbildning där huvuddelen av undervisningen sker via internet. I utbildningen ingår en obligatorisk träff i Falun varje termin.

Utbildningen består av studier inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) och verksamhetsförlagda studier (VFU) fördelade på 11 kurser. Den första kursen heter Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - yrkeslärare. En förteckning över programmets samtliga kurser finns under rubriken Snabblänkar.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) genomförs inom gymnasieskolans yrkesprogram. Där får du möjlighet att studera gymnasieskolans organisation och verksamhet. Under handledning av erfarna lärare får du också lära dig att planera, genomföra och utvärdera undervisning inom ditt/dina yrkesämne/-n.

Förkunskapskrav

För att antas till utbildningen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier samt kvalificerade och relevanta kunskaper för något eller några yrkesämnen inom gymnasieskolan. Dessa kunskaper har förvärvats genom yrkeserfarenhet och teoretiska studier. Studierna kan vara gymnasiestudier, eftergymnasial utbildning, högskole- eller universitetsstudier eller motsvarande. För information om grundläggande behörighet och för mer information om förkunskapskraven se Snabblänkar.

Ansökan

Yrkeslärarprogrammet vid Högskolan Dalarna startar varje år på vårterminen. Ansökan görs på www.antagning.se under perioden 15 september - 17 oktober.

Dessutom ska en behörighetsprövning av din yrkeserfarenhet/yrkeskunskaper göras. Detta sker i samarbete med ValiWeb i Skellefteå.

Du går in på www.yrk.valiweb.nu och gör en digital valideringsansökan. Instruktionsfilmen "Steg för steg" visar hur det går till. Se följande instruktionsfilm.

Alla betyg, tjänsgöringsintyg och annat som styrker det du åberopar i din kartläggning ska vara ValiWeb tillhanda snarast. Skicka handlingarna med post till Skellefteå kommun, ValiWeb, 931 85 Skellefteå och märk kuvertet med "Yrkeslärare".   

Programtillfällen

Vårterminen 2017

Anmälningskod:
HDA-V2UAN
Programstart: v3 , 2017
Studietakt: 50%
Studieort: Flexibel (Falun)
Studieform: IT-distans
Språk: Svenska
Behörighetskrav: Grundläggande behörighet för högskolestudier samt kvalificerade och relevanta kunskaper för något eller några yrkesämnen inom gymnasieskolan. För mer information, se Universitets- och högskolerådets föreskrifter om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen (www.uhr.se).

Nätbaserad utbildning

Datorvana:  
Datorkapacitet:  
Genomförande:  
Obligatoriska fysiska träffar: 2
Obligatoriska online träffar: 20